Fungsi Perwakilan Diplomatik Bagi Hubungan Antar Negara

Perwakilan diplomatik adalah orang orang yang ditunjuk oleh departemen luar negeri pada suatu negara untuk mewakili negaranya di luar negeri. Fungsi perwakilan diplomatik sangat penting untuk sebuah negara. Keberadaannya dapat membuat hubungan antara satu negara dengan negara lain dapat terjalin dengan harmonis. Dengan demikian, setiap negara semestinya wajib memiliki perwakilan diplomatik di tiap tiap negara dunia.

Related Posts

Fungsi Perwakilan Diplomatik Bagi Hubungan Antar Negara
4/ 5
Oleh